15. elo, 2016

Saapastelijan mietteitä...

"Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa niin perinpohjaisesti kuin suinkin kaikkia oman olentonsa syvyyksissä piileviä mahdollisuuksia."

- Eino Leino, Helsingin Sanomissa v. 1915 -

 

Uskon että draama on mahdollisuus oppia, iloita, rentoutua ja virkistyä, muistella ja kokea yhteisöllisiä sekä yksilöllisiä elämyksiä.

Draama tarjoaa mahdollisuuden myös Sinulle, arvoisa blogini lukija, jos vain suinkin sallit.

 

"Kutsumus - missioni, elämäntehtäväni, tarkoituksen ja merkityksen kokemukseni siinä mitä teen, tapani suhtautua ihmisiin ja ilmiöihin, oma tieni, aito minäni. Kutsumuksen timantti voi liittyä ammattiin ja työhön mutta yhtä hyvin tapaan olla ja suhtautua asioihin. Kuljen omaa tietäni valitsemalla omanlaiseni juuri minua heijastavan tavan tehdä työtäni ja minulle ominaisen suhtautumistavan toisiin tai etsimällä harrastuksen, jossa tunnen toteuttavani itseäni. Täytän oman paikkani maailmassa."

- ote Esa Saariselle tehdystä teoksesta "Elämän filosofi", julkaisija Aalto-yliopisto -

 

Uskon että minun elämänhaasteeni liittyy draamaan.

Siihen, että se on ilon lähde, jota ei missään tapauksessa tule aliarvioida missään tilanteessa.

Minä uskon siihen, että draamalla saavutetaan tuloksia, niin koulutuksissa, ryhmäytymisessä, yhteishengen luomisessa kuin vaikka juhlavieraiden viihtyvyydessä.

 

”Teatteri on tärkein asia maailmassa sillä siellä näytetään kaikille millaisia he voisivat olla ja millaisia he tahtoisivat olla vaikka eivät uskalla ja millaisia he ovat.”

- Tove Jansson, Vaarallinen Juhannus -

 

Naurua, iloa - ja elämyksellisiä draamahetkiä!

Niitä toivon meille kaikille! <3

 

-Henna-